ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΜΟΝΩΣΕΙΣ
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΔΑΠΕΔΑ
ΡΑΒΔΩΤΕΣ ΡΑΜΠΕΣ
ΣΤΑΜΠΩΤΑ
ΘΕΡΜΟΠΡΟΣΟΨΗ
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΜΟΝΩΣΕΙΣ - ΣΤΑΜΠΩΤΑ -
    ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΕΙΣ απο το 1974
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΜΟΝΩΣΕΙΣ - ΣΤΑΜΠΩΤΑ -
    ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΕΙΣ απο το 1974
email : info@samartzis.eu  ΤΗΛ & FAX : 210 - 23 85 644 (5-9 μμ) Κινητό : 6977 429 169 , 6972 701 771
ΜΟΝΩΣΕΙΣ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ
ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
ΑΣΦΑΛΤΟΠΑΝΑ
TΣΙΜΕΝΤΟΕΙΔΕΣ
ΓΕΜΙΣΜΑΤΑ ΔΑΠΕΔΩΝ
ΑΦΡΟΜΠΕΤΑ
ΣΤΑΜΠΩΤΑ ΔΑΠΕΔΑ,
PΑΜΠΕΣ
ΡΑΒΔΩΤΕΣ
ΕΠΟΞΕΙΔΙΚΑ
ΥΛΙΚΑ  ΜΕ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΝΗΣΙΟΤΗΤΑΣ ISO 9002
ΜΕΛΕΤΕΣ &
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΕΩΝ
ΣΕ ΠΙΣΙΝΕΣ
ΤΕΙΧΙΑ
ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ
ΚΑΙ ΠΑΝΤΟΣ
ΤΥΠΟΥ ΔΩΜΑΤΑ